Τηλ. 210 9533036 Fax 210 9533059 Κιν. 6947931755

Ποιμενίδης Π. Παντελής

+++++++++++++++++

Λογιστικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

Αποστολή μας...

Αποστολή μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής με στόχο μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Στόχος μας.

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα στον έλεγχο, στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και στην οργάνωση των εμπορικών και χρηματοοικονομικών τους δραστηριοτήτων. Για να αντεπεξέλθει μια ελληνική επιχείρηση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φοροτεχνικό πλαίσιο λειτουργίας χρειάζεται έμπειρους στρατηγικούς συνεργάτες που θα την υποστηρίξουν και συμβουλεύσουν με γνώμονα την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης .